Regulamin Karty Stałego Klienta SZPRYCHY.COM

 1. KARTA STAŁEGO KLIENTA upoważnia do zakupów w sieci Salonów Rowerowych SZPRYCHY.COM na terenie całego województwa pomorskiego z rabatem w wysokości: 5% lub 7% lub 10%
 2. Warunkiem otrzymania KARTY STAŁEGO KLIENTA jest:
  Dokonanie zakupów na kwotę łączną.

  • 4999 zł dla KARTY 5%
  • 6999 zł dla KARTY 7%
  • 9999 zł dla KARTY 10%
   * wyrażenie zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie stałych klientów sieci Salonów Rowerowych SZPRYCHY.COM.
   * przedstawienie dowodów zakupu przekraczającym w sumie progi kwotowe (4999ł, 6999zł, 9999zł) z okresu ostatnich 12 miesięcy, w dowolnych salonach sieci Salonów Rowerowych SZPRYCHY.COM.
 3. KARTA STAŁEGO KLIENTA jest kartą imienną ? na karcie widnieje imię i nazwisko właściciela. Kartę należy podpisać czytelnie przy jej wydaniu.
 4. KARTA STAŁEGO KLIENTA przeznaczona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych. Klient dokonujący zakupu przy pomocy karty, może otrzymać wyłącznie paragon lub fakturę imienną.
 5. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w sieci Salonów Rowerowych SZPRYCHY.COM jest okazanie KARTY STAŁEGO KLIENTA.
 6. Rabaty z dwóch lub więcej KART STAŁEGO KLIENTA nie sumują się.
 7. Rabaty wynikające z KART STAŁEGO KLIENTA nie dotyczą towarów przecenionych.
 8. Rabaty wynikające z KART STAŁEGO KLIENTA nie dotyczą usług w tym serwisów oraz przeglądów rowerowych.
 9. Sieć Salonów Rowerowych SZPRYCHY.COM zastrzega sobie prawo do wyłączenia rabatów wynikających z KART STAŁEGO KLIENTA dla niektórych towarów.
 10. W sieci Salonów Rowerowych SZPRYCHY.COM  prowadzone są okresowe promocje cenowe dla wszystkich klientów, na wybrane tytuły; w przypadku kiedy dany produkt jest objęty taką promocją posiadaczowi KARTY STAŁEGO KLIENTA przysługuje jeden wyższy rabat.
 11. KARTA uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację KARTY lub właściciela, nie będzie honorowana.
 12. W razie zniszczenia lub zagubienia, KARTA STAŁEGO KLIENTA nie podlega wymianie.
 13. Sieć Salonów Rowerowych SZPRYCHY.COM zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie KARTY STAŁEGO KLIENTA.
 14. Na wybrane produkty oferowane do sprzedaży w Sieć Salonów Rowerowych SZPRYCHY.COM  mogą obowiązywać inne rabaty, niż wynikające z posiadanej KARTY STAŁEGO KLIENTA.
 15. Lista Salonów Rowerowych SZPRYCHY.COM honorujących KARTY STAŁEGO KLIENTA znajduje się na stronie http://szprychy.com/.
 16. Wystawca KARTY STAŁEGO KLIENTA w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu i umożliwienia dokonywania przez klientów zakupów w Sieć Salonów Rowerowych SZPRYCHY.COM na terenie całego kraju, przewiduje możliwość przekazania danych klientów, którzy wyrazili na to zgodę, innym podmiotom współpracującym z wystawcą KARTY w ramach Sieć Salonów Rowerowych SZPRYCHY.COM.

Sieć Salonów Rowerowych SZPRYCHY.COM


Dokumenty do Karty Stałego Klienta

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z Kartą Stałego Klienta. Możesz np.: pobrać ankietę do wydania Karty Stałego Klienta lub zmienić swoje dane osobowe.